Procedura plaćanja trenutno nije u funkciji. Molimo vas za strpljenje. Hvala na razumevanju.

ANANAS E-COMMERCE d.o.o.

Opšti uslovi kupovine i predugovorno informisanje potrošača

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove kupovine i predugovorne informacije pre nego što obavite kupovinu. U postupku kupovine na Elektronskoj platformi ananas.rs, saglašavate se sa ovim uslovima kupovine i informacijama (u daljem tekstu: Opšti uslovi i predugovorne informacije), čime potvrđujete da ste ih pročitali, razumeli i prihvatili.

Opštim uslovima i predugovornim informacijama regulisani su uslovi kupovine preko Elektronske platforme ananas.rs (u daljem tekstu: Platforma), prava i obaveze potrošača i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Platforme u okviru privrednog društva ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd – Novi Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Vladimira Popovića 8A, Beograd-Novi Beograd, 11070 Novi Beograd, Srbija, e-mail: office@ananas.rs, koje je upisano u Registar privrednih subjekata dana 23.10.2020. godine rešenjem broj БД 77446/2020, matični broj: 21625434, PIB: 112195997, registrovana delatnost 4791 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta (u daljem tekstu: Ananas).

Platforma je posrednik u prodaji roba i usluga između potrošača i trgovca, te kada robu poručuje putem Platforme, potrošač zaključuje ugovor sa trgovcem, odnosno stupa u kupoprodajni odnos sa trgovcem. Trgovci koji prodaju robu putem Platforme jesu privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici) koji sa Ananasom imaju zaključen Ugovor o posredovanju u prodaji robe i usluga i o pratećim uslugama. Opšti uslovi i predugovorne informacije usklađeni su sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/14, 6/16-dr.zakon i 44/18-dr.zakon), Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl.glasnik RS“, br. 41/09, 95/13 i 52/19), Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS“, broj 52/19), Zakonom o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016 i 52/2019-dr.zakon) i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu („Sl. glasnik RS“, broj 44/2018). Kupovina obavljena preko Platforme predstavlja zaključenje ugovora na daljinu. Kada potrošač obavi kupovinu putem Platforme, Opšti uslovi i predugovorne informacije sastavni su deo tog ugovora.

Uputstvo za kupovinu na Platformi ananas.rs

Potrošač može na Platformi obaviti kupovinu kao registrovani korisnik (registracija preko e-mail adrese, Google naloga ili Facebook naloga) ili kao gost korisnik, pri čemu ostavlja svoje podatke neophodne za realizaciju kupovine odnosno isporuku robe. Registracija je besplatna i pruža potrošaču određene pogodnosti, kao što su: ušteda vremena (brža kupovina svaki sledeći put, čuvanje adrese za isporuku za buduće kupovine), mogućnost članstva u Ananas+ klubu, omogućavanje kompletnog uvida u status porudžbine uz lakši pristup i pregled svih prethodnih porudžbina i računa), mogućnost kreiranja lista želja itd. Takođe, kupovinu na Platformi moguće je obaviti uz pomoć agenata Ananas korisničkog centra, i to pozivom na broj 0800 000 111 i biranjem opcije 2 ili putem chat-a preko zvaničnih Facebook i Instagram naloga.

Na Platformi nije dozvoljeno obaviti kupovinu u svojstvu pravnog lica i preduzetnika.

Ukoliko se za kupovinu izvrši plaćanje platnom karticom privrednog društva/preduzetnika, u tom slučaju Platforma i Institucija elektronskog novca ne odgovaraju za poreske kao i druge zakonske obaveze koje prate platnu transakciju i osnovni pravni posao na osnovu kojeg je transakcija izvršena, niti bilo koje druge poreze koji mogu nastati prilikom pružanja usluga/isporuke robe.

U procesu obavljanja kupovine, potrošač izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima i predugovornim informacijama, Politikom privatnosti i Opštim uslovima poslovanja iPay See d.o.o. (Institucija elektronskog novca). Nakon završetka procesa naručivanja robe, potrošač na e-mail dobija specifikaciju porudžbine. Ovaj e-mail je potvrda da je porudžbina obrađena i da se dalje procesuira, te ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Kada se potvrdi da je roba koju je potrošač naručio dostupna u skladištu, odnosno kada kurir preuzme robu radi dostavljanja potrošaču, porudžbina će biti potvrđena i potrošač će na e-mail dobiti račun, te se smatra da je ugovor o kupovini tada zaključen. Može se desiti da određeni proizvod nije na stanju, o čemu će potrošač biti obavešten. Platforma neće biti odgovorna prema potrošaču ukoliko se desi da određeni proizvod nije u datom trenutku dostupan u skladištu.

Kupovinu određenih, posebno obeleženih proizvoda na Platformi mogu obaviti samo punoletni potrošači. Kod poručivanja posebno obeleženih proizvoda, potrošač je dužan da potvrdi da je punoletan. Kupovina odnosno isporuka posebno obeleženih proizvoda od strane maloletnih potrošača nije dozvoljena. Platforma ne snosi odgovornost u slučaju kupovine posebno obeleženih proizvoda od strane potrošača koju nisu punoletni.

Slanje računa i ostalih dokumenata na e-mail

Ostavljanjem e-mail adrese potrošač daje saglasnost da mu se na e-mail adresu dostavi specifikacija porudžbine, račun/i za kupljene proizvode, kao i druga dokumenta koja se odnose na ugovor o prodaji (Opšti uslovi i predugovorne informacije, obrazac zahteva za odustanak od ugovora itd). Takođe, na e-mail potrošača dostavlja se identifikacioni kod za preuzimanje pošiljke na Ananas Paket Zoni. Ananas će komunicirati sa potrošačem putem e-mail-a, obaveštenjima koja će objavljivati na Platformi, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Otkazivanje porudžbine od strane potrošača

Potrošač ima pravo da otkaže porudžbinu do momenta dok porudžbina u skladištu ne bude spremna za slanje. Otkazivanje porudžbine može se učiniti preko Platforme, na stranici Porudžbine i reklamacije ili putem kontakt forme na stranici Korisnička podrška, to jest klikom na polje „Piši nam“. Porudžbinu je moguće otkazati i putem telefona, pozivom na broj 0800 000 111 i biranjem opcije 3, do momenta dok porudžbina ne bude spremna za slanje. U slučaju otkazivanja porudžbine, potrošač dobija obaveštenje da je njegova porudžbina otkazana, a prethodno rezervisana sredstva će mu biti oslobođena.

Opis proizvoda i prodajna cena

Opis proizvoda, odnosno njegova osnovna obeležja i prodajna cena istaknuti su pored slike svakog proizvoda, dok se podaci o trgovcu nalaze na linku pored proizvoda. Obaveza je trgovca da proizvode opiše što je detaljnije moguće, kako bi se potrošaču pružio optimalan nivo informacija o proizvodu. Platforma ne garantuje da su istaknuti podaci i slike proizvoda 100% tačni i pouzdani i bez grešaka. Ukoliko isporučen proizvod ne odgovara opisu na Platformi, potrošač može da izjavi reklamaciju.

U skladu sa Zakonom o trgovini, obaveza je trgovca da na jasan, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu neposredno pored prikaza ili opisa proizvoda, kao i da se pridržava istaknutih cena i uslova prodaje. Sve cene istaknute na Platformi su konačne i u njih je uključen PDV. Cene se ističu i naplaćuju u dinarima. Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu, već se dodatno naplaćuju i zavise od težine pošiljke.

Načini plaćanja

Proizvode koje naruči na Platformi potrošač može da plati na sledeće načine:

 1. Platnom karticom na Platformi (DinaCard, Visa, MasterCard, Maestro) – ukoliko potrošač odabere opciju plaćanja karticom, dolazi do automatskog preusmeravanja na stranicu iPay See d.o.o (u daljem tekstu: Institucija elektronskog novca), gde je potrebno da potrošač unese podatke sa platne kartice. Ukoliko je transakcija izvršena, potrošač će biti obavešten da je rezervacija sredstava u iznosu kreirane porudžbine uspešno obavljena. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i predugovornih informacija i Opštih uslova poslovanja iPay See d.o.o, potrošač je saglasan da mu se u momentu inicijalnog poručivanja rezervišu sredstva u iznosu kreirane porudžbine, kao i da se njegova platna kartica zaduži za iznos sa računa za realizovanu kupovinu. Za potrošače koji su registrovani korisnici, postoji mogućnost da sačuvaju upotrebljenu platnu karticu na svom korisničkom nalogu. U trenutku kada kurir preuzme pošiljku radi dostave potrošaču i maloprodajni račun trgovca bude izdat, rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice, odnosno tada se izvršava kartična transakcija zaduženja računa kartice potrošača. Iz bezbednosnih i sigurnosnih razloga, podaci o platnoj kartici vidljivi su samo pružaocu platnih usluga, pa se celokupan proces naplate obavlja na stranici pružaoca platnih usluga. Podaci o platnoj kartici ni jednog trenutka nisu dostupni Platformi, uključujući i situaciju kada registrovani korisnik sačuva upotrebljenu platnu karticu na svom korisničkom nalogu. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. U slučaju povraćaja novca potrošaču koji je obavio plaćanje platnom karticom, delimično ili u celosti, (reklamacija, odustanak od kupovine, neuspelo uručenje itd.), povraćaj sredstava će biti izvršen na karticu, odnosno na tekući račun potrošača uz njegovu prethodnu saglasnost. U tom slučaju, potrošač je dužan da Platformi otkrije lični podatak – broj računa, kako bi se izvršio povraćaj novca. O obradi ličnih podataka molim Vas posetite našu Politiku privatnosti koja je dostupna na Platformi.

  Za porudžbine u vrednosti većoj od 100.000,00 RSD plaćanje je moguće obaviti samo platnom karticom. Naručivanje proizvoda u vrednosti većoj od navedene nije moguće obaviti uz pomoć agenata Ananas korisničkog centra, pozivom na broj 0800 000 111.

  Izjava o odricanju od odgovornosti

  Prihvatanjem ovih Opštih uslova i predugovornih informacija i Opštih uslova poslovanja iPay See d.o.o, potrošač je saglasan da Institucija elektronskog novca ne odgovara za poreske obaveze koje prate platnu transakciju i osnovni pravni posao na osnovu kojeg je transakcija izvršena, niti bilo koje druge poreze koji mogu nastati prilikom pružanja usluga/isporuke robe.

  Institucija elektronskog novca ni po kom osnovu nije odgovorna za kvalitet pružene usluge odnosno kvalitet robe.

  Svi prigovori koji se odnose na pravne ili materijalne nedostatke ili nesaobraznost prodate robe i/ili usluge na internet prodajnom mestu odnosno Platformi, neće se smatrati reklamacijom u smislu Zakona o platnim uslugama i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i rešavaće se u direktnom odnosu između primaoca plaćanja i platioca (trgovca i potrošača) u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju promet robe i usluga.

  Izjava o konverziji


  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

  Iznos za koji će biti zadužena platna kartica potrošača biće izražen u potrošačevoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, zbog čega postoji mogućnost pojave kursne razlike.

  Platforma, kao i prenos podataka zaštićeni su tehnički, odnosno elektronski. Ananas koristi adekvatna tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja ličnih podataka i plaćanja, te ima zaključen ugovor sa izvođačem sa ciljem izvršavanja usluga plaćanja putem interneta. Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kartice zaštićeni su u skladu sa vodećim bezbednosnim protokolima na Internetu i u skladu sa PCI DSS standardima za sigurna plaćanja.

  Kupovina za poklon

  Potrošač može na Platformi da kupi proizvod kao poklon za drugu osobu. U tom slučaju, potrebno je plaćanje obaviti platnom karticom. Ukoliko potrošač ne želi da primalac poklona dobije uz poklon i račun na e-mail, tada će kao adresu za prijem računa ostaviti svoju e-mail adresu, a kao adresu isporuke ostaviće adresu osobe kojoj šalje proizvod.

  Dostava i obračun troškova dostave

  Pre poručivanja proizvoda potrošaču su na raspolaganju informacije o troškovima dostave, imajući u vidu da je cenovnik dostave sastavni deo Opštih uslova i predugovornih informacija, a istaknut je i na stranici Dostava. Prilikom kupovine preko Platforme, potrošač daje saglasnost na iznos troškova dostave. Troškovi dostave prikazuju se na specifikaciji porudžbine, kao i na računu koji se dostavlja potrošaču na e-mail. Dakle, troškovi dostave uračunati su u ukupan iznos za plaćanje koji je prikazan na računu, te prilikom preuzimanja pošiljke potrošač nema dodatnih troškova koje treba da plati.

  Politika obračuna troškova zasniva se na težini pošiljke (kg).

  Ukoliko se svi proizvodi iz jedne porudžbine dostavljaju iz jednog skladišta u jednoj pošiljci, cena dostave te pošiljke obračunava se u skladu sa njenom ukupnom težinom, a prema Cenovniku dostave iz tabele. Takođe, postoji mogućnost da proizvodi iz jednog skladišta budu dostavljeni u vidu pošiljke koja sadrži više paketa.

  Ukoliko se proizvodi iz jedne porudžbine dostavljaju iz različitih skladišta, biće dostavljeni kroz više pošiljki, a cena dostave svake od pošiljki obračunavaće se u skladu sa težinom svake pojedinačne pošiljke.

  Cena dostave pojedinačne pošiljke biće raspoređena na svaki proizvod iz pošiljke srazmerno njenoj težini (kg) tj. njegovom učešću u ukupnoj težini pošiljke, što se prikazuje na specifikaciji porudžbine.

  Cenovnik dostave

  Težina pošiljke (kg)

  Cena dostave (RSD)

  0-0,5

  250,00

  0,5-1

  260,00

  1-2

  290,00

  2-3

  350,00

  3-4

  420,00

  4-5

  470,00

  5-10

  560,00

  10-15

  670,00

  15-20

  750,00

  20-30

  900,00

  30-40

  1.200,00

  40-50

  1.480,00

  50-60

  1.760,00

  60-70

  2.040,00

  70-80

  2.320,00

  preko 80kg, na svakih započetih 10kg

  280,00


  Napomena: U istaknute cene dostave dostave uključen je PDV.

  Paket dimenzija 60x60x60cm i težine preko 30kg smatraju se vangabaritnim, a cena dostave tih pošiljki prikazaće se na Platfоrmi u procesu naručivanja proizvoda.

  Besplatna dostava

  Besplatna dostava je omogućena potrošačima koji su članovi Ananas + kluba (Ananas+ korisnici), ali i za ostale potrošače pod sledećim uslovima:

  Ananas+ korisnici (A+)

  Ostali korisnici (Non A+)

  vrednost pošiljke > 499,00 RSD

  vrednost pošiljke >2.999,00 RSD

  Besplatna dostava nije moguća u slučaju dostave kabastog proizvoda težine preko 30kg koji se dostavlja kao jedna pošiljka i zahteva dostavu od strane dva isporučioca.

  Način i rok dostave

  Prilikom poručivanja proizvoda, potrošač bira jedan od sledećih načina dostave:

  1. Dostava na kućnu adresu potrošača;
  2. Dostava na Ananas Paket Zonu;

  Izbor dostave na Ananas Paket Zonu omogućen je za potrošače koji plaćanje obavljaju platnom karticom na Platformi, kao i za proizvode čije dimenzije i težina odgovaraju ovakom načinu dostave.

  Potrošač je saglasan da kod preuzimanja i potvrde uručenja pošiljke na Ananas Paket Zoni, koristi identifikacioni kod koji mu se dostavlja e-mail-om ili sms-om.

  1. Dostava na kućnu adresu potrošača - Potrošač bira adresu na koju želi da mu proizvod bude dostavljen (kućna adresa, adresa kancelarije itd.). Dostava obuhvata isporuku na pragu potrošača, bez obzira na kom spratu se stan nalazi, a za određene gabaritne proizvode podrazumeva i unošenje preko praga. U dostavu nije uključeno sklapanje, montiranje, i postavljanje uređaja, iznošenje starog uređaja, odnošenje ambalaže, priključivanje na električnu mrežu, vodovodne i gasne instalacije, skidanje blokade kod veš mašina itd.

  Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa jednim izvršiocem, isti se ne pregledaju na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h da izjavi reklamaciju kurirskoj službi.

  Rok za dostavu proizvoda na adresu potrošača računa se od trenutka potvrde porudžbine, a status pošiljke može se pratiti preko stranice Porudžbine i reklamacije. Na dan kada kurir preuzme pošiljku, potrošač dobija e-mail obaveštenje da je pošiljka preuzeta i kada da očekuje dostavu. Dostava se vrši svakog radnog dana u periodu 8-17h.

  Ukoliko se poručeni proizvodi šalju iz različitih skladišta, porudžbina će biti podeljena u više pošiljki, što će rezultirati različitim vremenom dostave.

  2. Dostava na Ananas Paket Zonu - Potrošač može kao mesto isporuke da odabere drugu lokaciju za isporuku, u skladu sa listom ponuđenih lokacija za isporuku – Ananas Paket Zona, što mu omogućava da pošiljku preuzme na mestu i u vreme koje mu odgovora, a u skladu sa radnim vremenom odabranog objekta odnosno lokacije. Ananas Paket Zona predstavlja mrežu maloprodajnih objekata različite namene (kafići, trgovinske radnje, uslužne radnje, cvećare, menjačnice…) koji po ovlašćenju Ananasa vrše uslugu uručenja pošiljaka potrošačima. Nazivi i adrese ovlašćenih partnera Ananasa za Ananas Paket Zone, sa podacima o radnom vremenu, dostupni su potrošačima koji u postupku naručivanja odaberu ovaj način dostave. Ananas Paket Zone se nalaze u gusto naseljenim delovima grada sa ciljem da budu što bliže adresi stanovanja potrošača i lake za lociranje, uz duže radno vreme i rad preko vikenda! Na ovaj način potrošaču je omogućeno da odabere mesto i vreme isporuke prema svojim planovima – blizu kućne adrese, posla ili prijatelja. Nakon dostave pošiljke do izabrane Ananas Paket Zone, potrošač dobija obaveštenje (e-mail i/ili SMS) da je pošiljka na raspolaganju za preuzimanje u narednih 48h. Prilikom preuzimanja pošiljke, potrošač iz primljene poruke očitava broj pošiljke i od radnika u Ananas Paket Zoni dobija svoju pošiljku. Ukoliko nije u mogućnosti da preuzme pošiljku u definisanom roku, potrošač može da kontaktira Korisničku podršku i zatraži pomeranje ovog roka.

  Dostava iz Ananasovog skladišta

  Svaki proizvod obeležen bedžom „ananas direkt“ se nalazi u Ananasovom skladištu što obezbeđuje bržu i povoljniju dostavu. Kako bi porudžbina bila dostavljena narednog radnog dana, potrebno je da potrošači iz sledećih gradova naruče robu u sledećem vremenskom okviru:

  • Beograd i Novi Sad - do 23h;
  • Niš i ostatak Srbije - do 19h;

  Na dan kada kurir preuzme pošiljku, potrošač će dobiti na e-mail obaveštenje da je pošiljka preuzeta. Na dan isporuke potrošač će biti kontaktiran od strane kurira radi preuzimanja pošiljke.

  Dostava iz skladišta trgovca

  Roba koja se ne nalazi u Ananas skladištu biće dostavljena direktno iz skladišta trgovca. Vreme dostave je između 2 i 4 dana.

  Ananas+ klub

  Ananas+ je loyalty program koji pruža pogodnosti za potrošače. Jedna od njih je besplatna dostava za sve pošiljke vrednosti preko 499 RSD, bilo da se dostavljaju iz skladišta Ananasa ili skladišta trgovca, i čija pojedinačna težina paketa ne prelazi 30 kg.

  Član Ananas+ kluba može da postane svaki registrovani korisnik koji je sačuvao platnu karticu na Platformi ananas.rs i ostvario kupovinu/e u ukupnom iznosu od minimum 5.999 RSD.

  Kada potrošač postane član Ananas+ kluba, članstvo traje 90 dana. Ukoliko u tom periodu (90 dana) potrošač ostvari kupovinu/e u ukupnom iznosu od minimum 5.999 RSD, članstvo kao i pravo na besplatnu dostavu produžavaju se i na narednih 90 dana. Tačan datum sticanja, produžetka i istek članstva komunicira se na stranici korisničkog profila Ananas+ člana.

  Zakonska odgovornost trgovca za saobraznost

  U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac koji je prodao robu potrošaču odgovara za saobraznost robe u periodu od dve godine od dana isporuke robe. Platforma kao posrednik u prodaji ne preuzima obaveze koje proizilaze iz zakonske odgovornosti trgovca po osnovu saobraznosti robe ugovoru.

  Trgovac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:

  1. je postojala u času prelaska na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao;
  2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
  3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

  Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

  Roba je saobrazna ugovoru ako:

  1. odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

  Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, neposredno ili preko Platforme, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.


  Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

  Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

  1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
  2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
  3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
  4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.


  Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnot potrošača.

  Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, dok je otklanjanje nesaobraznosti moguće opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.


  Ugovorna garancija

  Garancija je svaka izjava kojom njen davalac (proizvođač, uvoznik, trgovac) daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom. Garancijom se potrošaču obezbeđuju veća prava od zakonom utvrđenih. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

  Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke utvrđene u članu 54. Zakona o zaštiti potrošača. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i predugovornih informacija, potrošač je saglasan da mu se, za proizvode za koje dobija garanciju, garatni list dostavi u elektronskom obliku na e-mail.

  Platforma kao posrednik u prodaji ne preuzima obaveze koje proizilaze iz odgovornosti davaoca garancije prema potrošaču po osnovu ugovorene garancije.

  Reklamacije potrošača

  Na proizvode kupljene na Platformi potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem preko Platforme na stranici Porudžbine i reklamacije ili putem kontakt forme na stranici Korisnička podrška, to jest klikom na polje „Piši nam“, kao i telefonskim putem na broj 0800 000 111 i odabirom opcije 4. Ovim se ne uskraćuje pravo potrošača da se obrati reklamacijom direktno trgovcu od kojeg je robu kupio.

  Uz izjavljenu reklamaciju, potrošač ima obavezu da dostavi dokaz o kupovini (račun, specifikacija porudžbine, potvrda o izvršenom plaćanju) i ukoliko je u mogućnosti dostavlja fotografije reklamiranog proizvoda.

  Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke u transportu i sl. Kada potrošač izjavi reklamaciju preko Platforme, Platforma elektronskim putem potvrđuje potrošaču prijem reklamacije odnosno saopštava broj pod kojim je zavedena reklamacija i automatski dostavlja reklamaciju trgovcu.

  Obaveza je trgovca da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor trgovca na reklamaciju sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Ukoliko je reklamacija potrošača prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

  Ukoliko je potrebno da se reklamirani proizvod dostavi trgovcu radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije, smatra se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi teku od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu skladišta iz kojeg je isporučena.


  Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost potrošača, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.


  Potrošač gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i upotrebom robe ili montaže robe koji nije u skladu sa uputstvom za upotrebu/montažu, kao i u slučaju da su opravke ili pokušaji opravki vršeni od strane neovlašćenih lica/servisera.

  • Reklamacija u roku od 24 sata od isporuke

  Kada potrošač izjavi reklamaciju u roku od 24 sata od isporuke i reklamacija sadrži žalbu potrošača da mu je isporučen proizvod oštećen tokom transporta, o reklamaciji se trgovac obaveštava i reklamacija se prosleđuje kurirskoj službi na izjašnjenje. Kurirska služba dolazi na adresu potrošača u cilju utvrđivanja stvarnog stanja i sačinjavanja zapisnika. Ukoliko je potrebno, kuriska služba odnosi proizvod na dodatno utvrđivanje i procenu nastale štete. Iz tog razloga pošiljku ne treba prepakivati, već ostaviti onako kako je stigla.

  U zakonskom roku od 8 dana, Ananas korisnička podrška, nakon komunikacije sa kurirskom službom i trgovcem, obaveštava potrošača o ishodu reklamacije odnosno odgovoru trgovca, i to:

  1) Da je reklamacija prihvaćena, u potpunosti ili delimično, i koje konkretne predloge za rešavanje reklamacije je predložio trgovac:

  1. zamena proizvoda;
  2. umanjenje cene (vraćanje potrošaču delimičnog iznosa maloprodajne vrednosti);
  3. raskid ugovora i povraćaj novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti;
  4. opravka (ako se potrošač saglasi).

  Reklamacija se smatra rešenom ukoliko je potrošač prihvatio jedan od predloženih predloga za rešavanje reklamacije.

  Ukoliko je reklamacija rešena:

  1. raskidom ugovora i povraćajem novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti, vrši se povraćaj novca na karticu potrošača ili na tekući račun potrošača uz saglasnost potrošača;
  2. umanjenjem cene i vraćanjem potrošaču delimičnog iznosa maloprodajne vrednosti, vrši se povraćaj novca na karticu potrošača ili na tekući račun uz saglasnost potrošača;
  3. zamenom proizvoda, potrošaču se vrši besplatna isporuka drugog proizvoda, a reklamirani proizvod preuzima i odnosi kurirska služba;
  4. opravkom uz saglasnost potrošača, reklamirani proizvod se opravlja i dostavlja potrošaču, bez dodatnih troškova za potrošača.

  2) Da je reklamacija odbijena- U tom slučaju potrošač snosi troškove povraćaja reklamiranog proizvoda nazad na njegovu adresu. Povraćaj proizvoda vrši kurirska služba. Rok u kojem potrošač može da se saglasi sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Platforma/trgovac ne odgovara za reklamirani proizvod, niti ima obavezu čuvanja proizvoda.

  • Reklamacija zbog nepotpune isporuke

  Ukoliko potrošač ne dobije kompletnu porudžbinu za koju je izvršio plaćanje karticom (npr. jedan proizvod nedostaje), potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca za taj proizvod, kao i pripadajući deo iznosa troškova dostave. Takođe, potrošač može da zahteva da mu se naknadno dostavi nedostajući proizvod, i tada potrošač ne snosi troškove ponovne dostave.

  • Reklamacija zbog neisporuke

  Ukoliko potrošaču ne bude isporučena pošiljka odnosno potrošač ne dobije svoju porudžbinu (npr. poručeni proizvod je izgubljen u transportu), potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca za plaćeni proizvod i troškove dostave. Takođe, potrošač može da zahteva da mu se naknadno dostavi naručeni proizvod, i tada potrošač ne snosi troškove dodatne dostave ukoliko je prvobitnu kupovinu platio karticom.

  • Reklamacija zbog dostave pogrešnog proizvoda

  Ukoliko potrošaču bude isporučen pogrešan proizvod, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca i troška dostave. Takođe, potrošač može da zahteva dostavu poručenog proizvoda, kojom prilikom potrošač ne snosi troškove ponovne dostave.

  • Reklamacija po pitanju saobraznosti

  Reklamaciju zbog nesaobraznosti isporučenog proizvoda potrošač može da izjavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda. Primljene reklamacije po pitanju nesaobraznosti Platforma automatski prosleđuje trgovcu. Odgovor trgovca na reklamaciju može biti da je:

  1. reklamacija prihvaćena – u tom slučaju trošak preuzimanja reklamiranog proizvoda snosi trgovac. Ukoliko je reklamacija rešena:
   • raskidom ugovora, obaveza je trgovca da vrati novac potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti;
   • zamenom, obaveza je trgovca da o svom trošku isporuči zamenski proizvod potrošaču;
   • sniženjem cene, obaveza je trgovca da vrati srazmerni deo maloprodajne vrednosti potrošaču, kao i da mu o svom trošku vrati reklamirani proizvod;
   • opravkom uz saglasnost potrošača, obaveza je trgovca da proizvod popravi i dostavi popravljeni proizvod potrošaču, bez dodatnih troškova za potrošača.
  2. reklamacija odbijena – u tom slučaju trošak povraćaja reklamiranog proizvoda snosi potrošač. Povraćaj proizvoda vrši kurirska služba. Rok u kojem potrošač može da se saglasi sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Platforma/trgovac ne odgovara za reklamirani proizvod, niti ima obavezu čuvanja proizvoda.

  U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača kojima je propisano da sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Dakle, ako je reklamacija prihvaćena kao osnovana, trgovac snosi troškove preuzimanja reklamiranog proizvoda od potrošača, dijagnostike nastalog kvara/nedostatka i trošak ponovne dostave novog proizvoda ili opravljenog reklamiranog proizvoda (ako je zahtev potrošača bio opravka).

  Ako je reklamacija odbijena kao neosnovana (npr. fizičko oštećenje na robi nastalo krivicom potrošača), potrošač snosi troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara/nedostatka, kao i trošak ponovne dostave reklamiranog proizvoda potrošaču, prema cenovniku kurirske službe.

  • Reklamacija po pitanju ugovorne garancije

  U slučaju reklamacije zbog ugovorne garancije, potrošač se obraća direktno trgovcu ili davaocu garancije, u skladu sa uputstvom i podacima iz garantnog lista.

  Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine

  Potrošač koji je obavio internet kupovinu preko Platforme ananas.rs ima zakonsko pravo da se predomisli, odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljeni proizvod vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja robe.

  Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati odnosno poslati na posebnom Obrascu za odustanak od ugovora koji se može preuzeti na Platformi ili na drugi nedvosmislen način. Popunjen i skeniran Obrazac za odustanak potrošač šalje na e-mail adresu: podrska@ananas.rs. Potrošač može da odustane od kupovine jednostavno preko Platforme na stranici Porudžbine i reklamacije ili putem kontakt forme na stranici Korisnička podrška, to jest klikom na polje „Piši nam”. Zahtev za odustanak je moguće podneti i pozivom na broj telefona 0800 000 111 i biranjem opcije 4. Ovim se ne uskraćuje pravo potrošača da izjavu o odustanku od kupovine uputi direktno trgovcu od kojeg je robu kupio.Nakon što primi zahtev za odustanak, Platforma će poslati potrošaču potvrdu o prijemu.

  Obaveza je potrošača da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač vraća proizvod na adresu pošiljaoca naznačenoj na adresnici koja se nalazi na transportnoj ambalaži pošiljke. U slučaju da je pošiljka dostavljena iz Ananas skladišta, unutar pakovanja se nalazi identifikacioni broj (LPN), koji treba iskoristiti i za povratnu dostavu.

  Ukoliko je adresa iz nekog razloga nečitka nakon otvaranja pošiljke, potrošač se može obratiti za informaciju o adresi pozivanjem telefona 0800 000 111, biranjem opcije 4 ili se može obratiti elektronskim putem preko stranice Korisnička podrška. U slučaju da se vraća više proizvoda, od različitih trgovaca, treba koristiti identifikacioni broj po trgovcu, ili onaj koji je došao u kutiji, ili onaj koji potrošaču saopšti korisnička podrška. Ukoliko se povraćaj vrši na adresu Ananas skladišta i ukoliko je moguće proizvode različitih trgovaca spakovati u jednu kutiju, važno je da u kutiji bude identifikacioni broj za svakog od trgovaca.

  Potrošač snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od kupovine. Preuzimanje robe od potrošača može da izvrši kurirska služba koju angažuje Ananas, a prema cenovniku koji je dostupan na Platformi.

  Potrošač ima obavezu da proizvod/e vrati u neoštećenom stanju, u originalnom fabričkom neoštećenom pakovanju, sa svim delovima, neoštećenom etiketom, deklaracijom i sa kompletnom dokumentacijom koju je dobio uz proizvod (npr. uputstvo za upotrebu/montažu, garantni list itd.). Potrebno je da potrošač zapakuje robu na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete, što podrazumeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (koverta, kutija, i slično) radi obezbeđenja sadržine pošiljke. Prilikom pakovanja, potrebno je voditi računa o prirodi predmetne robe, tj. o transportnim osobinama artikala koji se vraćaju. Ukoliko se šalje više predmeta u jednoj kutiji, bitno je da se odvoje međusobno. Lomljivi predmeti treba da se odvoje kako jedan od drugog, tako i od uglova, strana, vrha i dna kutije. Svaki predmet treba da ima 5 cm slobodnog prostora od zidova kutije i da bude ustrečovan običnom ili pucketavom folijom. Ovo sprečava oštećenje koje može nastati međusobnim dodirivanjem predmeta od vibracija ili udara koji mogu nastati spolja. Za navedeno obezbeđivanje pošiljke za dalji transport potrošač može da koristi ambalažu u kojoj mu je pošiljka dostavljena.

  Po prijemu vraćenog proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

  Obaveza je trgovca da potrošaču vrati iznos maloprodajne cene kupljenog/ih proizvoda i pripadajuće troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag.

  Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda u tolikoj meri da se proizvod ne može ponovo prodati, odbiće se vraćanje novca potrošaču i kurirska služba će vratiti proizvod potrošaču o njegovom trošku. Rok u kojem potrošač daje saglasnost za preuzimanje proizvoda je 15 dana od dana prijema obaveštenja da odustanak od ugovora nije odobren. Nakon isteka navedenog roka, Platforma/trgovac ne odgovara za proizvod, niti ima obavezu čuvanja tog proizvoda.

  Povraćaj novca potrošaču u slučaju odustanka od kupovine

  U slučaju odustanka od kupovine, povraćaj novčanih sredstava potrošaču zavisi od načina plaćanja:

  1. ukoliko je porudžbina plaćena platnom karticom, povraćaj sredstava će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu (u slučaju da povraćaj novca na ovaj način ne bude izvodljiv, novčana sredstava će biti uplaćena na tekući račun uz prethodnu saglasnost potrošača);

  Izuzeci od prava na odustanak od kupovine


  U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane (na primer, proizvodi posebno dizajnirani za potrošača kao što je oslikavanje šolja, majica slikom ili natpisom po želji potrošača);
  • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (na primer, isporuka namirnica, hrane i pića kao i svih ostalih proizvoda koji su podložni pogoršanju kvaliteta ili imaju kratak rok važenja);
  • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (na primer, isporuka kozmetičkih proizvoda, parfema, suplemenata, donjeg veša, kupaćih kostima i sličnih proizvoda);
  • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
  • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke (na primer, CD, DVD, softver nakon otvaranja pakovanja);
  • usluge povezane sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja (na primer, hoteli, ulaznice za koncert, utakmice i sl).

  Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

  Ananas ima isključiva autorska prava na Platformi ananas.rs, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Ananasa, smatraće se povredom autorskog prava, te će Ananas u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva u cilju zaštite prava.

  Nije dozvoljeno menjati sadržaj Platforme ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko korisnik želi da koristi sadržaje objavljene na ovoj Platformi u druge svrhe od ovde navedenih, potrebno je da kontaktira Platformu radi dobijanja dozvole.


  Platforma sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi. U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o oglašavanju, Ananas kao prenosilac oglasnih poruka i pružalac usluge informacionog društva, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje jer nije: 1) inicirao prenos; 2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose; 3) izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata; 4) odabrao primaoca prenosa.

  Ukoliko na Platformi ostavi svoj komentar, recenziju, ocenu robe i/ili usluge, fotografiju itd, prihvatanjem ovih Opštih uslova i predugovornih informacija, potrošač se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, recenzije, ocene ili fotografije od strane Ananasa u marketinške svrhe.

  Zabrana zloupotrebe Platforme

  Korisnicima Platforme nije dozvoljeno da:

  • ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
  • objavljuju i/ili prenose na Platformu svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Ovo se odnosi i na materijal kojim se može inicirati rasna mržnja, uzrokovati uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;
  • daju netačne informacije koje se tiču podataka o ličnosti;
  • koriste tuđe lične podatke bez saglasnosti tog lica ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
  • se bave bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
  • modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju Platformu u cilju njenog onesposobljavanja;
  • koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa Platforme.

  Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih uslova korisniku može biti onemogućeno da koristi Platformu, na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, moguće je preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na podnošenje prijava nadležnim organima.

  Prijem komercijalnih poruka

  Potrošači koji žele da primaju obaveštenja o najnovijim proizvodima, trendovima i posebnim ponudama na Platformi, to mogu učiniti prijavom na Ananas Newsletter na dva načina:

  1. prilikom registracije, označavanjem opcije: „Želim da primam obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama“; ili
  2. unošenjem e-mail adrese u dnu početne stranice, ispod sekcije „Budi u toku!“.

  Potrošač u svakom trenutku može da opozove pristanak za prijem komercijalnih poruka, a obaveza je Platforme da redovno proverava i prihvata opoziv pristanka koji upućuje potrošač koji ne želi da prima takve komercijalne poruke.

  Rešavanje sporova

  Ugovorne strane saglasne su da se odredbe Opštih uslova i predugovornih informacija tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

  Zaštita podataka o ličnosti

  Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

  Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

  O prikupljanju, obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti koja je dostupna na Platformi.

  Važenje i izmene Opštih uslova i predugovornih informacija

  Ananas zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova i predugovornih informacija u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u slučaju izmena zakonodavnog okvira.


  Ananas je u obavezi da potrošača na pogodan način koji je neposredno i stalno dostupan informiše o izmenama Opštih uslova i predugovornih informacija. S tim u vezi, potrošači s vremena na vreme mogu da posete ovu internet stranicu i provere da li su se Opšti uslovi i predugovorne informacije možda promenili od njihove poslednje posete.